Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ У СФЕРІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

on .

УДК 339.543
 
ТЕРЕЩЕНКО С.,
 
начальник відділу моніторингу наукових розробок у сфері забезпечення митної справи Державного науково-дослідного інституту митної справи
 
ХАБЛО Г.,
 
науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту митної справи
 
ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ У СФЕРІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
 
Проаналізовано сутність та підпорядкування категорій "ціна" та "вартість" в економічних дослідженнях, нормативних і законодавчих актах. Особливу увагу приділено виникненню та застосуванню поняття "митна вартість" у міжнародних угодах та національному законодавстві.


  ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ У СФЕРІ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ