Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№4 (2013)

Автор: Редактор on .

З М І С Т
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ДОНЧЕНКО О. Перспективи реалізації транзитного потенціалу України 5
ВЕРГУНЕНКО Н. Трансформація ринку консалтингових послуг 25
ЯСЬКО Ю. Формування державної конкурентної політики в Україні 24
ПЛАТОНОВ О. Практика "єдиного вікна" у міжнародній торгівлі 37
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ПОЛЧАНОВ А. Агрострахування як складова продовольчої безпеки держави 48
ФУКСМАН О. Ліквідність у забезпеченні стабільності банку 57
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
БЕЛОВ В.,
КОНДРАТЬЕВА И.
Интегральный индекс устойчивости финансовых потоков коммерческих банков 69
МАКАРОВА Г. Когнітивне моделювання у прогнозуванні економічного потенціалу підприємства 81
ФIЛОСОФСЬКI ВИМIРИ СУЧАСНОГО СВIТУ
БОРОВСЬКА Л. Евристичний потенціал стереотипу як феномену свідомості 92
ГУДКОВ С. Парадокси логіки становлення системи вищої освіти в Україні 101