УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№4 (2013)

Автор: Редактор on .

З М І С Т
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ДОНЧЕНКО О. Перспективи реалізації транзитного потенціалу України 5
ВЕРГУНЕНКО Н. Трансформація ринку консалтингових послуг 25
ЯСЬКО Ю. Формування державної конкурентної політики в Україні 24
ПЛАТОНОВ О. Практика "єдиного вікна" у міжнародній торгівлі 37
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ПОЛЧАНОВ А. Агрострахування як складова продовольчої безпеки держави 48
ФУКСМАН О. Ліквідність у забезпеченні стабільності банку 57
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ
БЕЛОВ В.,
КОНДРАТЬЕВА И.
Интегральный индекс устойчивости финансовых потоков коммерческих банков 69
МАКАРОВА Г. Когнітивне моделювання у прогнозуванні економічного потенціалу підприємства 81
ФIЛОСОФСЬКI ВИМIРИ СУЧАСНОГО СВIТУ
БОРОВСЬКА Л. Евристичний потенціал стереотипу як феномену свідомості 92
ГУДКОВ С. Парадокси логіки становлення системи вищої освіти в Україні 101