УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№2 (2013)

Автор: Редактор on .

З М І С Т
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ЮХИМЕНКО В.,
МІСЯЦЬ Т.
Інтеграційні пріоритети України в контексті світових трансформаційних процесів 5
ЦІПУРИНДА В. Фактори формування інтелектуального капіталу 18
ЛЕБЕДЕВА Л. Про методологію дослідження постіндустріальної економіки 28
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
БОДЮК А. Рентна плата за транспортування водневих товарів 39
ПРИВАЛОВА О. Страхування життя у системі соціального захисту населення 48
ХУДІК О. Корпоративне управління як система відносин учасників діяльності 58
ВОЙТОВ С. Еволюція митно-тарифного регулювання в контексті розвитку світової цивілізації 70
АМБАРЧЯН М. Регресійна модель рівня прибутковості банківської групи 84
ОБЛІК ТА АУДИТ
ОСМЯТЧЕНКО В.,
МАТЮХА М.
Електронне документування у бухгалтерському обліку 98
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ПІКУЛІЦЬКА Ю. Управління трафіком у мережі Ethernet 109
КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
КУЗЬМІН О. Є. Актуальне дослідження інноваційного розвитку туризму (Відгук на монографію Г. І. Михайліченко "Інноваційний розвиток туризму") 124