Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

on .

УДК 004:338.48
 
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Розкрито сутність процесу управління туристичним підприємством на основі його автоматизації; охарактеризовано види автоматизованих інформаційних систем; виявлено специфіку інтегрованих управлінсько-інформаційних систем у туристичній сфері та особливості автоматизації окремих функціональних груп процесів суб’єктів туристичної діяльності.

  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ СУБ’ЄКТАМИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ