Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕВОЛЮЦІЯ ОБЛІКОВОГО ВИЗНАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ В ТОРГІВЛІ

on .

УДК 339.15.054.22:657(94)
 
КУЗНЕЦОВА С.,
к. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
 
ЕВОЛЮЦІЯ ОБЛІКОВОГО ВИЗНАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ В ТОРГІВЛІ
 
Систематизовано історико-теоретичний досвід обліку прибутку торговельної діяльності з урахуванням його ролі та значення в ринкових умовах. Визначено взаємозв’язок торговельної галузі з методом подвійного запису та їх спільний вплив на генезис формування прибутку. Запропоновано концепцію етапів еволюції прибутку торговельної діяльності.

  ЕВОЛЮЦІЯ ОБЛІКОВОГО ВИЗНАННЯ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ В ТОРГІВЛІ