УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

on .

УДК 657:005.936.3
 
ФОМІНА О.,
к. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
 
ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
Досліджено теоретичні і практичні аспекти управлінського обліку. З огляду на сучасні тенденції менеджменту та розвитку світової економіки визначено місце та роль обліку в системі управління господарською діяльністю підприємства.
 
  ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ