Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

on .

УДК 657:005.936.3
 
ФОМІНА О.,
к. е. н., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
 
ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
Досліджено теоретичні і практичні аспекти управлінського обліку. З огляду на сучасні тенденції менеджменту та розвитку світової економіки визначено місце та роль обліку в системі управління господарською діяльністю підприємства.
 
  ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ