Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРИНЦИП ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

on .

УДК 657.37
 
КУЧЕРЕНКО Т.,
к. е. н., доцент Уманського державного аграрного університету
 
ПРИНЦИП ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
 
Розглянуто умови виникнення, критерії існування та порядок формування відповідної інформації фінансової звітності під впливом принципу превалювання сутності над формою. Визначено взаємозв'язок принципу превалювання сутності над формою з іншими принципами фінансової звітності.
 
  ПРИНЦИП ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ