УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ПРИНЦИП ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

on .

УДК 657.37
 
КУЧЕРЕНКО Т.,
к. е. н., доцент Уманського державного аграрного університету
 
ПРИНЦИП ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
 
Розглянуто умови виникнення, критерії існування та порядок формування відповідної інформації фінансової звітності під впливом принципу превалювання сутності над формою. Визначено взаємозв'язок принципу превалювання сутності над формою з іншими принципами фінансової звітності.
 
  ПРИНЦИП ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ