Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ

on .

УДК 005.334:336.71
 
АРІСТОВА А.,
к. е. н., доцент кафедри банківської справи КНТЕУ
 
МАЗУР Г.,
аспірант кафедри банківської справи КНТЕУ
 
ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ
 
Визначено економічну сутність і передумови виникнення банківських криз. Запропоновано класифікацію банківських криз, інструментів державного антикризового управління та етапів антикризового управління в умовах системної банківської кризи. Розкрито причини виникнення поточної банківської кризи в Україні, стан вітчизняної банківської системи та застосовані інструменти державного антикризового управління на кожному з них.

  ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЕРЖАВНОГО АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ У БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ