УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

№1 (2013)

Автор: Редактор on .

З М І С Т
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ГЕРАСИМЕНКО А. Модифікація господарського механізму під впливом ринкової влади 5
ДУБОВИК Т. Інтернет-торгівля в Україні 20
КІСЛОВ Д. Система маркетингових комунікацій у державному управлінні 29
КУДИРКО Л. Еволюція міжнародного маркетингу 39
БОЙКО М.,
СУПРУНОВА Є.
Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства 55
ОСТАПЕНКО Н. Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва 64
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
САВЧЕНКО К. Фінансовий механізм реалізації стабілізаційної політики держави 77
МИКИТЮК І. Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету 86
ДОЛГОВА О. Недержавні пенсійні послуги в Україні: напрями розвитку 98
ОБЛІК ТА АУДИТ
МНИХ Є. Ефективність інтегрованих обліково-аналітичних систем 109
ШЕРСТЮК О. Діагностика аудиторського ризику 117
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОМБРОВСЬКИЙ О. Індивідуальний хронотоп у психологічних вимірах економіки: методологічний контекст 128