Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

№1 (2013)

Автор: Редактор on .

З М І С Т
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ГЕРАСИМЕНКО А. Модифікація господарського механізму під впливом ринкової влади 5
ДУБОВИК Т. Інтернет-торгівля в Україні 20
КІСЛОВ Д. Система маркетингових комунікацій у державному управлінні 29
КУДИРКО Л. Еволюція міжнародного маркетингу 39
БОЙКО М.,
СУПРУНОВА Є.
Холістичний маркетинг на підприємствах готельного господарства 55
ОСТАПЕНКО Н. Оцінювання трансакційних витрат підтримки малого підприємництва 64
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
САВЧЕНКО К. Фінансовий механізм реалізації стабілізаційної політики держави 77
МИКИТЮК І. Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету 86
ДОЛГОВА О. Недержавні пенсійні послуги в Україні: напрями розвитку 98
ОБЛІК ТА АУДИТ
МНИХ Є. Ефективність інтегрованих обліково-аналітичних систем 109
ШЕРСТЮК О. Діагностика аудиторського ризику 117
СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОМБРОВСЬКИЙ О. Індивідуальний хронотоп у психологічних вимірах економіки: методологічний контекст 128