Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РИЗИКАМИ

on .

УДК 657.37
 
БУЛГАКОВА С.,
к. е. н., професор, зав. кафедри фінансів КНТЕУ
 
МИКИТЮК І.,
к. е. н., провідний економіст Міністерства фінансів України
 
УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РИЗИКАМИ
 
Розглянуто сутність управління бюджетними ризиками; процедури та методи управління ризиками; інтегрування елементів ризик-менеджменту на стадіях бюджетного процесу. Визначено завдання процедур оцінки ризиків і напрями мінімізації бюджетних ризиків.

  УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМИ РИЗИКАМИ