Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИВОЗУ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КРИЗИ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

on .

УДК. 330.14.01:339.747
 
РЯЗАНОВА Н.,
к. е. н., доцент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИВОЗУ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КРИЗИ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
 
Представлено короткий екскурс в історію розвитку теорії та практики вивозу капіталу, наведено приклади взаємозв’язку між вивозом капіталу та загальноекономічним розвитком суспільства, окреслено залежність між напрямками й обсягами вивозу капіталу та циклами ринкової кон’юнктури, надано оцінку поточному стану вивозу капіталу та його ролі у фінансово-економічній кризі, а також розглянуто перспективи розвитку.

   ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ВИВОЗУ КАПІТАЛУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОЇ КРИЗИ ПОЧАТКУ ХХІ СТ.