Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДИНГУ В ТУРИЗМІ

on .

УДК 334.722:338.48
 
БОЙКО М.,
к. е. н., докторант кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДИНГУ В ТУРИЗМІ
 
Викладено методичні основи формування туристичного бренду як важеля підвищення рейтингу туристичної привабливості України. Запропоновано та аналітично опрацьовано структурно-логічну послідовність застосування методики визначення ефективності національного туристичного бренду, адаптовану за технологією "Brand efficiency".

  МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКУ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ БРЕНДИНГУ В ТУРИЗМІ