Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

on .

УДК 334.72:339.9.009.12
 
МАНЦУРОВ І.,
д. е. н., професор, директор Науково-дослідного економічного інституту при Міністерстві економіки України
 
НЕСТЕРЕНКО В.,
науковий співробітник Міжнародної організації праці
 
ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
 
Проаналізовані сильні та слабкі складові українського бізнес-середовища, вплив різних факторів на рівень і динаміку конкурентоспроможності економіки та бізнесу упродовж останніх восьми років. За результатами проведеного аналізу розроблені рекомендації, реалізація яких має сприяти покращанню бізнес-середовища в Україні та формуванню ефективної державної стратегії розвитку підприємництва.
 
  ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА НА ОСНОВІ МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ