Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі «SCIENTIA FRUCTUOSA» з економічних наук

ІННОВАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ

on .

УДК 330.341.1.009.12
 
МАЗАРАКІ А.,
д. е. н., професор, ректор КНТЕУ
 
МЕЛЬНИК Т.,
д. е. н., професор кафедри міжнародної економіки КНТЕУ
 
ІННОВАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
 
Досліджено чинники, які визначають конкурентоспроможність країни, висвітлено визначальну роль конкурентних переваг, що створюються у рамках інноваційної діяльності. Виокремлено найефективніші стадії розвитку економік, які базуються на інвестиціях у різні види інновацій. Обґрунтовано необхідність реформування структури економіки України відповідно до вимог інформаційної епохи.

  ІННОВАЦІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО СТРАТЕГІЧНИХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ