УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУР­СІВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ

on .

УДК 369 (477)
 
САВЧЕНКО Н.,
аспірант кафедри фінансів КНТЕУ
 
ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУР­СІВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ
 
Досліджено особли­вості фор­мування фінансового забезпечення системи соціального страхування. Виз­начено загальні тенденції фінансування видатків на соціальний захист насе­лення за рахунок коштів системи соціального страхування. Здійснено розра­хунок економічної ефективності системи соціального страхування. Об­ґрун­товано напрями оптимізації фінансо­вого забезпечення системи соціаль­ного страхування.

  ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУР­СІВ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ