Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СУТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО КАПІ­ТАЛІВ

on .

УДК 330.14:(336.71+368)
 
КУЧЕРЕНКО В.,
аспірант кафедри фінансів КНТЕУ
 
СУТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО КАПІ­ТАЛІВ
 
Наведено визначення поняття "інтеграція банківського та страхо­вого капіталів", охарактеризовано та проаналізовано це явище, а також розглянуто можливі форми й особливості інтеграції бан­ківського та страхового капіталів.

   СУТНІСТЬ ІНТЕГРАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО ТА СТРАХОВОГО КАПІ­ТАЛІВ