Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

on .

УДК 339.187.6
 
ЛІСОВСЬКА Н.,
аспірант кафедри фінансів КНТЕУ
 
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 
Визначено сутність та особливості процесу державного регулю­вання лізинго­вої діяльності. Досліджено сучасний стан регулювання вітчизняного ринку лізингу; виявлено, що необхідно поси­лити системи нагляду та контролю у сфері здійснення лізингової діяльності. Про­аналізовано різні підходи до тлумачення економічної природи лізингу як специфічного виду фінансових послуг.

  ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ