УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬ­НОСТІ БАНКУ

on .

 
УДК: 330.14:336.71
 
ГЛУБОКИЙ В.,
аспірант кафедри банківської справи КНТЕУ
 
ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬ­НОСТІ БАНКУ
 
Проаналізовано різні підходи до тлумачення понят­тя "еконо­мічний капітал" та запропоновано його визначення; розгля­нуто функ­ціональ­не призначення економічного капіталу; визна­чено основні відмінності еконо­мічного та регулятивного капіталу банку; ідентифіковано роль еко­номічного капіталу в управлінні банком.

  ПРИРОДА ЕКОНОМІЧНОГО КАПІТАЛУ ТА ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬ­НОСТІ БАНКУ