Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНИМИ РЕЙ­ТИНГОВИМИ АГЕНТСТВАМИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКІВ

on .

УДК 368.023.1:336
 
ТКАЧЕНКО Н.,
к. е. н., доцент, декан фінансово-кредитного факультету Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи (м. Київ) Національного банку України
 
ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНИМИ РЕЙ­ТИНГОВИМИ АГЕНТСТВАМИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКІВ
 
Роз­глянуто основні етапи рейтингування, розроблені міжнародними рейтинговими агент­ствами для оцінки надійності та фінансової стійкості страховиків. Виявлено та описано методологічні підходи до оцінки фінансової стійкості страхових компаній, які використовуються міжнародними рейтинговими агентствами.

  ДОСВІД ОЦІНЮВАННЯ МІЖНАРОДНИМИ РЕЙ­ТИНГОВИМИ АГЕНТСТВАМИ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ СТРАХОВИКІВ