Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

БЮДЖЕТНИЙ РИЗИК: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ФАКТОРИ РИЗИКУ

on .

УДК 330.131.7
 
БУЛГАКОВА С.,
к. е. н., професор, зав. кафедри фінансів КНТЕУ
 
МИКИТЮК І.,
к. е. н., провідний економіст Міністерства фінансів України
 
БЮДЖЕТНИЙ РИЗИК: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ФАКТОРИ РИЗИКУ
 
Уточнено визначення категорії "бюджетний ризик"; розглянуто сутність, характеристики та особливості бюджет­них ризиків. Наведено класифіка­цію бюджетних ризиків, визначено ризикоутворюючі фактори на всіх стадіях бюджетного процесу.

  БЮДЖЕТНИЙ РИЗИК: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ФАКТОРИ РИЗИКУ