Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ФІНАНСО­ВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

on .

УДК 336.77:334.72
 
БЕРЕЖНИЦЬКА У.,
заступник директора Регіонального фонду підтримки підприємництва по Івано-Франківській області
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ФІНАНСО­ВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Розглянуто питан­ня щодо визначення ефективності бюджетних програм підтримки малого підпри­ємництва. Запропоновано перелік критеріїв для оцінки ефективності вико­нання заходів державних програм фінансово-кредит­ної підтримки малого бізнесу за допомогою якого проведено оцінку ефективності впровадження таких заходів у 2001–2008 рр. на території Івано-Франківської області.

  ЕФЕКТИВНІСТЬ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ ФІНАНСО­ВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА