Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ПОРІВ­НЯННІ З КРАЇНАМИ ЄС

on .

УДК 334.72(477)
 
КРАСНОКУТСЬКА Н.,
докторант кафедри економіки підприємництва КНТЕУ
 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ПОРІВ­НЯННІ З КРАЇНАМИ ЄС
 
Наведено результати компаративного аналізу підпри­ємницького потенціалу України, де об’єктами порів­няння із країнами ЄС було обрано критерії його наявності, рівня та умов реалізації. Визначено особливості розвитку підприємницького потенціалу, які перешкоджають його трансформації в економічно значимі результати й задають вектор форму­вання політики державної підтримки підприємництва в Україні. 

  ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ПОРІВ­НЯННІ З КРАЇНАМИ ЄС