УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ПОРІВ­НЯННІ З КРАЇНАМИ ЄС

on .

УДК 334.72(477)
 
КРАСНОКУТСЬКА Н.,
докторант кафедри економіки підприємництва КНТЕУ
 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ПОРІВ­НЯННІ З КРАЇНАМИ ЄС
 
Наведено результати компаративного аналізу підпри­ємницького потенціалу України, де об’єктами порів­няння із країнами ЄС було обрано критерії його наявності, рівня та умов реалізації. Визначено особливості розвитку підприємницького потенціалу, які перешкоджають його трансформації в економічно значимі результати й задають вектор форму­вання політики державної підтримки підприємництва в Україні. 

  ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ПОРІВ­НЯННІ З КРАЇНАМИ ЄС