Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЗДОРОВЧИЙ І СПА ТУРИЗМ В УГОРЩИНІ СЬОГОДНІ ТА У МАЙБУТНЬОМУ

on .

УДК 338.48(439)
 
МЕДВЕНЕ ЖАБАД К.,
Ph.D., Professor, the author is deputy rector for education at Budapest Business School, Head of Commerce Department
 
ОЗДОРОВЧИЙ І СПА ТУРИЗМ В УГОРЩИНІ СЬОГОДНІ ТА У МАЙБУТНЬОМУ
 
Розглянуто динаміку та перспективи розвитку оздо­ровчого та СПА туризму в Угорщині, яка має багаті природні геотермальні джерела. Проаналізована політика уряду в цій сфері, спрямована на досяг­нення найвищих світових стандартів у туризмі та популяризацію угорських курортів.

  ОЗДОРОВЧИЙ І СПА ТУРИЗМ В УГОРЩИНІ СЬОГОДНІ ТА У МАЙБУТНЬОМУ