УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КООПЕРАЦІЯ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

on .

УДК 65.012.65:334.72(477)
 
ВАРНАЛІЙ З.,
д. е. н., професор, начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України
 
ДРИГА С.,
к. е. н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва
 
КООПЕРАЦІЯ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ
 
Розглянуто форми коопераційних зв’язків малих, середніх і великих підприємств та шляхи розвитку різноманітних форм їх інтеграційних зв’язків, що значною мірою сприятиме підвищенню їх ефективності, фінансовій стійкості та конкурентоспроможності. Дове­дено, що існування та взаємо­вигідні зв’язки малих, середніх і великих підприємств, їх оптимальне спів­відношення є не лише необхідністю існування та розвитку цих підприємств, а й найважливішим компо­нентом ринкової економіки.

 КООПЕРАЦІЯ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ