Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КООПЕРАЦІЯ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ

on .

УДК 65.012.65:334.72(477)
 
ВАРНАЛІЙ З.,
д. е. н., професор, начальник Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету ДПС України
 
ДРИГА С.,
к. е. н., генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва
 
КООПЕРАЦІЯ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ
 
Розглянуто форми коопераційних зв’язків малих, середніх і великих підприємств та шляхи розвитку різноманітних форм їх інтеграційних зв’язків, що значною мірою сприятиме підвищенню їх ефективності, фінансовій стійкості та конкурентоспроможності. Дове­дено, що існування та взаємо­вигідні зв’язки малих, середніх і великих підприємств, їх оптимальне спів­відношення є не лише необхідністю існування та розвитку цих підприємств, а й найважливішим компо­нентом ринкової економіки.

 КООПЕРАЦІЯ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ