Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПОСИЛЕННЯ СТАТУСУ ОБЛІКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ БУХГАЛТЕРІВ

on .

УДК 330.53.007.3
 
ПОПАДЮХА Н.,
аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
 
ПОСИЛЕННЯ СТАТУСУ ОБЛІКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ БУХГАЛТЕРІВ
 
Розглянуто актуальні питання запровадження в Україні інституту державних бухгалтерів та забезпечення його діяльності державними і громадськими організаціями як фактор посилення статусу працівників облікових підрозділів.

  ПОСИЛЕННЯ СТАТУСУ ОБЛІКОВИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНИХ БУХГАЛТЕРІВ