Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТАХ

on .

УДК 657.37:658.516
 
АЛЕКСЄЄВА А.,
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
 
ІГНАТЕНКО Т.
аспірант кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
 
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТАХ
 
Проведено порівняння міжнародного та національного стандартів, які регламентують розкриття у фінансовій звітності інформації за сегментами діяльності підприємства, визначено ступінь відповідності національного П(С)БО міжнародному стандарту та надано рекомендації щодо їх узгодження.

  РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА СЕГМЕНТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА У МІЖНАРОДНИХ І НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТАХ