УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ

on .

УДК 339.747:336.71
 
ГОЛОВІНА Я.,
аспірант Одеського державного економічного університету
 
ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ
 
Висвітлено наслідки світової фінансової кризи 2007–2008 рр. Досліджено механізм сек’юритизації та недоліки його використання як одну із причин сучасних кризових процесів. Визначено основні напрями розвитку і вдосконалення систем корпоративного управління та ризик-менеджменту в банках, що необхідні для подолання наслідків кризи та забезпечення стабільної діяльності для захисту інтересів зацікавлених осіб.

  ВПЛИВ СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ НА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В БАНКАХ