Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

on .

УДК 65.014:658.871/.878
 
БІЛЯВСЬКИЙ В.,
асистент кафедри менеджменту КНТЕУ
 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Сформовано систему заходів з підвищення соціальної відповідальності торговельного підприємства та сформульовано критерії визначення торговельного підприємства як соціально відповідального. Зазначено вигоди, які отримують працівники і торговельне підприємство від підвищення рівня соціальної відповідальності, а також розроблено механізм якісного оцінювання повноти та комплексності інвестицій у соціальні програми.
 

  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА