УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

on .

УДК 65.014:658.871/.878
 
БІЛЯВСЬКИЙ В.,
асистент кафедри менеджменту КНТЕУ
 
ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Сформовано систему заходів з підвищення соціальної відповідальності торговельного підприємства та сформульовано критерії визначення торговельного підприємства як соціально відповідального. Зазначено вигоди, які отримують працівники і торговельне підприємство від підвищення рівня соціальної відповідальності, а також розроблено механізм якісного оцінювання повноти та комплексності інвестицій у соціальні програми.
 

  ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА