УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

on .

УДК 65.014.1
 
БОЙКО М.,
к. е. н., докторант кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 
Викладено методологічні основи визначення сутності ціннісно орієнтованого управління підприємствами. Визначено та аналітично опрацьовано структурно-логічний порядок теоретичного дослідження концепцій управління, за наслідками реалізації яких створюється цінність підприємства для соціо-економічної системи. Представлено результати апробації методики визначення детермінант ціннісно орієнтованого управління підприємством.

  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ