Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

on .

УДК 65.014.1
 
БОЙКО М.,
к. е. н., докторант кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу КНТЕУ
 
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ
 
Викладено методологічні основи визначення сутності ціннісно орієнтованого управління підприємствами. Визначено та аналітично опрацьовано структурно-логічний порядок теоретичного дослідження концепцій управління, за наслідками реалізації яких створюється цінність підприємства для соціо-економічної системи. Представлено результати апробації методики визначення детермінант ціннісно орієнтованого управління підприємством.

  МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ