Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

on .

УДК 330.82:334.72
 
ЛЯПІН Д.,
к. т. н., провідний науковий співробітник  Національного інституту стратегічних досліджень
 
ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
 
Розглянуто питання лібералізації економіки як підґрунтя для розвитку малого підприємництва. Показано різні міжнародні рейтинги України, які пов’язані з лібералізацією економіки. Проаналізовано останні рішення органів державної влади та їхню спрямованість як на збільшення економічної свободи, так і на її обмеження. Зроблено висновок про необхідність продовження ліберального курсу для економічного й соціального розвитку країни.

   ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ