Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

on .

УДК 339:334.72
 
ЛІГОНЕНКО Л.,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємництва КНТЕУ
 
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ
 
Викладено нові підходи до типології підприємництва та визначення поняття "підприємницький потенціал нації". Проаналізовано результати дослідження стану розвитку, мотивації та проблем підприємців, проведеного Global Entrepreneurship Monitor у 2008 р. в 43 країнах світу. Запропоновано можливі кроки та заходи щодо протидії згортанню підприємницької активності, які сприятимуть поліпшенню підприємницького клімату в Україні.
 
  СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ