Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЄВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

on .

УДК 334.72(477)
 
КРИШТОФ Н.,
аспірант Національної академії державного управління при Президентові України
 
ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЄВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
 
Досліджено сучасний стан фінансово-економічної та регуляторної підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. Проаналізовано законодавчі ініціативи щодо розвитку підприємництва в сучасних умовах. Державна політика повинна створити фінансово-економічні механізми стимулювання розвитку підприємництва через зниження податкових ставок, зменшення бази оподаткування, збільшення податкового періоду.

  ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДІЄВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА