УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

on .

УДК 330.338.24.021.8
 
ПОХИЛЮК В.,
к. е. н., доцент Полтавського університету споживчої кооперації України
 
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 
Розглянуто історичний досвід і практику побудови геополітики окремих країн на різних етапах їх розвитку. В умовах глобалізації економіка країни знаходиться під впливом зовнішньоекономічного сектору. Втрата економічної безпеки призводить до втрати суверенітету країни. Запропоновано низку заходів щодо подолання відставання національної економіки, дотримання балансу економічного впливу на ресурси країни та забезпечення сегментів на світовому ринку товарів і послуг.
 
 ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ