Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

FORMATION OF THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE LEASING COMPANY

on .

UDC 005.915
 
GORDIIENKO T.,
Postgraduate Student at the Banking Department of KNUTE
 
FORMATION OF THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE LEASING COMPANY
 
The article researches the essence of financial structure of the leasing company, to identify its importance in financial planning, the methodical approaches of the modeling of financial structure adjusted for different types of leasing companies.

 FORMATION OF THE FINANCIAL STRUCTURE OF THE LEASING COMPANY