Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

INFORMATION TECHNOLOGIES OF CONTROLLING IN TRADE NETWORKS MANAGEMENT

on .

UDC 004:339.378
 
TARASIUK M.,
Candidate of Sciences (Economics), Doctoral Student at the Finance Department of KNUTE
 
INFORMATION TECHNOLOGIES OF CONTROLLING IN TRADE NETWORKS MANAGEMENT
 
The article researches the modern scientific views on the problem of implementation of IT for controlling in management of business entities, the essence, structure and advantages of modern IT use for controlling of domestic networks; methods of practical implementation of IT by subjects of network trade enterprises have been considered.

  INFORMATION TECHNOLOGIES OF CONTROLLING IN TRADE NETWORKS MANAGEMENT