Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

TRANSFORMATION FEATURES OF MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS UNDER GLOBALIZATION

on .

UDC 339.9.012.23
 
MISIATS T.,
Postgraduate Student at the International Economics Department of KNUTE
 
TRANSFORMATION FEATURES OF MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS UNDER GLOBALIZATION
 
The pressing issues of the essence of transformation processes of modern globalization of international economic relations are considered in the article. The features of financial and economic crisis influence on the modern economic system are considered and assessed. The new phenomenon – deglobalization – as a transformation feature of the modern globalization model has been analyzed.

  TRANSFORMATION FEATURES OF MODERN INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS UNDER GLOBALIZATION