Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГУМАНІСТИЧНА ІНТЕНЦІЙНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ

on .

УДК 165.1
 
ДЕВТЕРОВА С.,
здобувач Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"
 
ГУМАНІСТИЧНА ІНТЕНЦІЙНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ
 
Гуманістична інтенційність Інтернет-комунікацій розкривається як діалектична єдність розвитку людини з включенням її в багатство структур інформаційного суспільства та суспільства знань. Дослідження гуманістичної інтенційності Інтернет-комунікацій дає змогу виявити стратегічний вектор суспільних трансформацій в Україні, запобігає розвитку в інформаційному просторі викривлених суспільних явищ, акцентуючи на їхній негуманістичній спрямованості.

 ГУМАНІСТИЧНА ІНТЕНЦІЙНІСТЬ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЙ