Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПАТРІОТИЗМ: СПОКУСА ІДЕОЛОГІЄЮ

on .

УДК 172.15
 
ЛІПІН М.,
к. ф. н., асистент кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ПАТРІОТИЗМ: СПОКУСА ІДЕОЛОГІЄЮ
 
Розглянуто співвідношення ідеологічних та екзистенціальних аспектів феномену "патріотизм". Виявлено, що у вітчизняних дослідженнях домінує розуміння патріотизму як ідеології. Доведено, що дійсним початком патріотизму є духовне, інтимне почуття до рідного краю, і тільки на цій основі відбувається становлення особистості, що здатна піклуватися про націю, державу та рідну культуру.

 ПАТРІОТИЗМ: СПОКУСА ІДЕОЛОГІЄЮ