Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СЕРІАЛ ЯК ФЕНОМЕН МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

on .

УДК 791.43
 
ВАНЮШИНА О.,
к. ф. н., доцент кафедри психології КНТЕУ
 
СЕРІАЛ ЯК ФЕНОМЕН МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ
 
Розглянуто основні характеристики масової культури. Проаналізовано серіал як продукт масової культури: історія його виникнення, функції, закони побудови і впливу на аудиторію глядачів. Особливу увагу приділено сучасному пострадянському (російському та українському) серіалу, його тематиці та способам конструювання реальності.
 
 СЕРІАЛ ЯК ФЕНОМЕН МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ