Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ У ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ (КВІТЕНЬ – ЛИСТОПАД 1918 Р.)

on .

УДК 930:327:5
 
ПРИТУЛЯК П.,
к. і. н., доцент кафедри філософських та соціальних наук КНТЕУ
 
ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ У ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ (КВІТЕНЬ – ЛИСТОПАД 1918 Р.)
 
Розглянуто проблеми формування української грошової одиниці в період підписання Брестського миру з країнами Центральної Європи, присутності в Україні німецько-австрійських окупаційних військ. Проаналізовано фінансові угоди від 15 травня та 10 вересня 1918 р. Визначено позитивні та негативні наслідки фінансової політики гетьмана П. Скоропадського.

 ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОШОВОЇ СИСТЕМИ У ДОБУ ГЕТЬМАНАТУ (КВІТЕНЬ – ЛИСТОПАД 1918 Р.)