Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ

on .

УДК 336.5.02
 
ШЕВЧУК О.,
аспірант Тернопільського національного економічного університету
 
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
 
Розглянуто етапи розвитку методології управління витратами. Проаналізовано розроблені зарубіжними вченими в різні періоди методи, системи та концепції управління витратами, а також їх основні риси.
 
 ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ