Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕРВИННОМУ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ, РОЗРАХУНКОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ

on .

УДК 657.6(075.8)
 
МУРАВСЬКИЙ В.,
викладач Тернопільського національного економічного університету
 
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕРВИННОМУ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ, РОЗРАХУНКОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ
 
Розглянуто особливості застосування інформаційних технологій для автоматизації первинного обліку. Подано авторське бачення використання безпровідних інформаційних технологій для повної автоматизації обліку торговельних, розрахункових і автотранспортних операцій. Обґрунтовано необхідність системного підходу до розгляду питання автоматизації діяльності торговельних підприємств.

 ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПЕРВИННОМУ ОБЛІКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ, РОЗРАХУНКОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ