Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ

on .

УДК 005.915
 
ГОРДІЄНКО Т.,
аспірант кафедри банківської справи КНТЕУ
 
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ
 
Досліджено сутність фінансової структури лізингової компанії; визначено її роль у системі фінансового планування, а також проаналізовано методичні підходи до побудови фінансової структури з урахуванням специфіки діяльності різних типів лізингових компаній.

 ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРУКТУРИ ЛІЗИНГОВОЇ КОМПАНІЇ