Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА ВАРТОСТІ БАНКІВ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ

on .

УДК 336.71
 
ШУЛЬГА Н.,
д. е. н., професор, завідувач кафедри банківської справи КНТЕУ
 
СЛОБОДЯНИК О.,
в. о. директора Генерального департаменту стратегії та фінансів ВАТ КБ "Надра"
 
ОЦІНКА ВАРТОСТІ БАНКІВ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ
 
Розглянуто сутність порівняльного (ринкового) підходу до оцінки вартості банків та визначено його методи. Викладено етапи та специфіку оцінки вартості банків; ідентифіковано проблеми, які виникають у процесі оцінки вартості вітчизняних банків на основі порівняльного підходу.

 ОЦІНКА ВАРТОСТІ БАНКІВ НА ОСНОВІ ПОРІВНЯЛЬНОГО ПІДХОДУ