Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПОСЕРЕДНИЦТВІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

on .

УДК 658.8:330.522.7(477)
 
ТРУБЕЙ О.,
аспірант кафедри економіки підприємництва КНТЕУ
 
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПОСЕРЕДНИЦТВІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
 
Розглянуто основні фактори впливу на діяльність торговельних посередників на споживчому ринку України, що визначають їх подальшу трансформацію та місце в конкурентному середовищі. Досліджено основні вимоги, що висуваються споживачами торговельно-посередницьких послуг (товаровиробниками та роздрібними торговельними підприємствами) до торговельних посередників. Запропоновано систему показників визначення конкурентоспроможності торговельно-посередницького підприємства  на споживчому ринку.

 ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПОСЕРЕДНИЦТВІ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ УКРАЇНИ