Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

on .

УДК 658.8:615(477)
 
САЙ Д.,
здобувач кафедри маркетингу та реклами КНТЕУ
 
ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ
 
Визначено етапи та основні складові аналізу вітчизняного фармацевтичного ринку. З огляду на специфіку функціонування та юридичний статус представництва іноземної компанії, обґрунтовано виокремлення не лише стратегічного та операційного, а й тактичного маркетингу. Наведено форми маркетингового аналізу і планування на всіх рівнях управління.

 ОСОБЛИВОСТІ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ