Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СПОЖИВЧИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ

on .

УДК 339.13.017
 
ОРЛЕНКО О.,
ст. викладач Міжнародного університету бізнесу і права (м. Херсон)
 
СПОЖИВЧИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ
 
Розглянуто основні тенденції розвитку ринків споживчих товарів світу, причини світової кризи та її наслідки для споживчого ринку України. Досліджено глобальні тенденції подорожчання продуктів, проаналізовано інфляційні процеси на світових ринках. 

 СПОЖИВЧИЙ РИНОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ