Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПРОБЛЕМИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

on .

УДК 330.332(477)
 
АЛЬМЕРАЇ А.,
аспірант Інституту бізнесу, економіки та інформаційних технологій Одеського національного політехнічного університету
 
ПРОБЛЕМИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано розвиток венчурного бізнесу в Україні та зарубіжних країнах. Запропоновано шляхи розвитку вітчизняного венчурнрого інвестиційного ринку, які дозволять активізувати інноваційну діяльність в Україні, сприятимуть розвитку високотехнологічних виробництв, а також підвищенню конкурентоспроможності країни.

 ПРОБЛЕМИ ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ