Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

on .

УДК 658(477)
 
ГОРБАЧ Н.,
к. е. н., доцент Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ)  
 
ІЛЬЧЕНКО Т.,
аспірант Українського державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпропетровськ)
 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ
 
Проаналізовано сучасний стан і динаміку розвитку страхування фізичних осіб в Україні. Виявлено основні проблеми та головні напрями розвитку страхових послуг для населення України.

 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ