Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

on .

УДК 004.946:061.5
 
ТАНАСІЙЧУК В.,
аспірант кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем КНТЕУ
 
ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
 
Наведено основні характеристики віртуального підприємства, розкрито позитивні та негативні сторони ведення віртуального бізнесу. Встановлено переваги цієї моделі ведення бізнесу над традиційною. Розглянуто проблеми, з якими стикається віртуальне підприємство, та шляхи їх вирішення. Розроблено рекомендації щодо зменшення ризиків, притаманних саме цій формі організації.
 
  ОСОБЛИВОСТІ ВІРТУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ